Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych 2017 2017-11-16T12:50:51+00:00
ZAREJESTRUJ SIĘ

Szanowni Państwo,

Zapraszamy gdańskie organizacje pozarządowe na doroczne spotkanie plenarne, które odbędzie się dnia 25 listopada 2017 r.
w godzinach 9:30 – 15.30 w siedzibie Koła w Gdańsku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Gdańsku Przymorzu przy ul Jagiellońskiej 11.

Tegoroczny program będzie zupełnie inny, niż na poprzednich spotkaniach plenarnych. Będzie to czas do poznania się osób
działających w organizacjach, podniesienia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy w organizacjach oraz wspólne obchody 15-lecia
funkcjonowania Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Na tegoroczne spotkanie prosimy o niedostarczanie upoważnień do głosowania i kandydowania. Zamiast tego prosimy o zaproszenie
w naszym imieniu jak największej liczby osób pracujących w organizacjach jako członkowie, wolontariusze, pracownicy, członkowie
zarządów i innych ciał statutowych.

W czasie spotkania będzie możliwość (1) indywidualnych rozmów z osobami odpowiadającymi za współpracę z organizacjami w
Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jego jednostkach organizacyjnych oraz z przedstawicielami Gdańskiej Rady Organizacji
Pozarządowych, (2) konsultacji prawnych w sprawach indywidualnych organizacji pozarządowych prowadzonych przez Fundację
Teneo. Będzie też zapewniona profesjonalna opieka dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
Mamy nadzieję, że nie zabraknie żadnej organizacji, która działa na rzecz Gdańska i jego mieszkańców

Serdecznie zapraszamy. Gorąco zapraszamy. Pięknie zapraszamy. Przybywajcie.